Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Ministrul Apãrãrii Naþionale împreunã cu generalul de brigadã John Dolan, comandantul bazei din Kandahar - foto Valentin Ciobârcã
(The Minister of National Defence with Brigadier General John Dolan, commander of Kandahar Base)

Ministrul Apărării Naționale împreună cu generalul de brigadă John Dolan, comandantul bazei din Kandahar - foto Valentin Ciobârcă
(The Minister of National Defence with Brigadier General John Dolan, commander of Kandahar Base)