Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Întâlnire cu militari din Kabul - foto Valentin Ciobârcã
(Meeting with troops in Kabul)

Întâlnire cu militari din Kabul - foto Valentin Ciobârcă
(Meeting with troops in Kabul)