Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Ministrul român al apãrãrii, Mircea Duºa, împreunã cu generalul maior Robert Abrams, comandantul Comandamentului Regional de Sud - foto Valentin Ciobârcã
(Romanian minister of defence, Mircea Duºa, with Major General Robert Abrams, commander of Regional Command-South)

Ministrul român al apărării, Mircea Dușa, împreună cu generalul maior Robert Abrams, comandantul Comandamentului Regional de Sud - foto Valentin Ciobârcă
(Romanian minister of defence, Mircea Dușa, with Major General Robert Abrams, commander of Regional Command-South)