Aspecte de la Conferința Asociației Naționale a Veteranilor de Război

Deschiderea conferinþei naþionale a ANVR - foto Vali Ciobîrcã

Deschiderea conferinței naționale a ANVR - foto Vali Ciobîrcă