Aspecte de la Conferința Asociației Naționale a Veteranilor de Război

Pãstrarea unui moment de reculegere în cinstea eroilor dispãruþi  - foto Vali Cibîrcã

Păstrarea unui moment de reculegere în cinstea eroilor dispăruți - foto Vali Cibîrcă