Ceremonial militar și concert susținut de Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la ceremonialul militar - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la ceremonialul militar - foto Valentin Ciobîrcă