Vizita oficială a șefului Statului Major General în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (The Chief of General Staff’s Official Visit to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland )

Aspect din timpul vizitei (Lieutenant General ªtefan Dãnilã during his official visit in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (photo by Harland Quarrington)) - foto Mr. Harland Quarrington

Aspect din timpul vizitei (Lieutenant General Ștefan Dănilă during his official visit in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (photo by Harland Quarrington)) - foto Mr. Harland Quarrington