Ministrul apărării naționale alături de comandanții de unități

Întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu comandanþii de unitãþi ºi mari unitãþi - foto Valentin Ciobîrcã

Întâlnirea ministrului apărării naționale cu comandanții de unități și mari unități - foto Valentin Ciobîrcă