Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Photo from the official talks)Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ºeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã - foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence, Mircea Duºa, and the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã)Generalul William M.Fraser III, comandantul Comandamentului pentru transport al SUA, împreunã cu delegaþia americanã - foto Eugen Mihai
(General William M. Fraser III, commander of the U.S. Transportation Command in the middle of the American delegation)
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Eugen Mihai
(Photo from the official talks)
Vizualizat: 526 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă - foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence, Mircea Dușa, and the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă)
Vizualizat: 463 ori.
Generalul William M.Fraser III, comandantul Comandamentului pentru transport al SUA, împreună cu delegația americană - foto Eugen Mihai
(General William M. Fraser III, commander of the U.S. Transportation Command in the middle of the American delegation)
Vizualizat: 462 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu generalul William M. Fraser III - foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence, Mircea Duºa and General William M. Fraser III)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu generalul William M. Fraser III - foto Eugen Mihai
(Minister of National Defence, Mircea Dușa and General William M. Fraser III)
Vizualizat: 457 ori.