Ministrul Mircea Dușa s-a întâlnit cu generalul William M. Fraser (Minister Mircea Dușa Met with General William M. Fraser III)

Generalul William M.Fraser III, comandantul Comandamentului pentru transport al SUA, împreunã cu delegaþia americanã - foto Eugen Mihai
(General William M. Fraser III, commander of the U.S. Transportation Command in the middle of the American delegation)

Generalul William M.Fraser III, comandantul Comandamentului pentru transport al SUA, împreună cu delegația americană - foto Eugen Mihai
(General William M. Fraser III, commander of the U.S. Transportation Command in the middle of the American delegation)