Aspect din timpul videoteleconferinþei - foto Eugen MihaiMilitari din teatrele de operaþii participanþi la VTC - foto Eugen MihaiMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ºeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, în timpul videoteleconferinþei - foto Eugen Mihai
Aspect din timpul videoteleconferinței - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 782 ori.
Militari din teatrele de operații participanți la VTC - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 792 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, în timpul videoteleconferinței - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 730 ori.