Videoteleconferința cu militarii din teatrele de operații din Afganistan și Balcani

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ºeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, în timpul videoteleconferinþei - foto Eugen Mihai

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, în timpul videoteleconferinței - foto Eugen Mihai