Plutonierul adjutant principal Florinel Enache, rănit în urmă cu un an în Afganistan, s-a întors astăzi în țară - foto Valentin Ciobîrcă (Sergeant Florinel Enache, Injured Last Year in Afghanistan, Returns Home Today)

Aspect de la întoarcerea în þarã a plutonierului adjutant principal Florinel Enache - foto Valentin Ciobîrcã
(Sergeant Florinel Enache returned home)

Aspect de la întoarcerea în țară a plutonierului adjutant principal Florinel Enache - foto Valentin Ciobîrcă
(Sergeant Florinel Enache returned home)