Plutonierul adjutant principal Florinel Enache, rănit în urmă cu un an în Afganistan, s-a întors astăzi în țară - foto Valentin Ciobîrcă (Sergeant Florinel Enache, Injured Last Year in Afghanistan, Returns Home Today)

Ministrul Mircea Duºa îi înmâneazã plutonierului adjutant principal Florinel Enache Emblema de onoare a Armatei României - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa hands over the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces to Sergeant Florinel Enache)

Ministrul Mircea Dușa îi înmânează plutonierului adjutant principal Florinel Enache Emblema de onoare a Armatei României - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa hands over the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces to Sergeant Florinel Enache)