Vizita la casa plutonierului adjutant principal Florinel Enache din comuna Gura Caliței, județul Vrancea (Defence Minister’s Visit to the Home of Sergeant Florinel Enache in Gura Caliței, Vrancea County)

Vizita ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la casa plutonierului adjutant principal Florinel Enache din comuna Gura Caliþei, judeþul Vrancea - foto Toni Ene
(Defence Minister’s Visit to the home of Sergeant Florinel Enache in Gura Caliþei, Vrancea County)

Vizita ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, la casa plutonierului adjutant principal Florinel Enache din comuna Gura Caliței, județul Vrancea - foto Toni Ene
(Defence Minister’s Visit to the home of Sergeant Florinel Enache in Gura Caliței, Vrancea County)