Ceremonia militară și religioasă prilejuită de plecarea în Afganistan a militarilor Batalionului 634 Infanterie "Jderii" (Military and Religious Ceremony to Mark the Deployment of the 634th "Jderii" Infantry Battalion)

Ministrul Duºa primeºte raportul de la comandantul Companiei KAF GDA, cãpitan Liviu Apostoaie - foto Lucian Irimia
(Captain Liviu Apostoaie Commander of KAF GDA Company reporting to Minister Duºa)

Ministrul Dușa primește raportul de la comandantul Companiei KAF GDA, căpitan Liviu Apostoaie - foto Lucian Irimia
(Captain Liviu Apostoaie Commander of KAF GDA Company reporting to Minister Dușa)