Conferința șefilor statelor majore ale armatelor țărilor din Balcani

Generalul-locotenent Dan Ghica-Radu pe timpul desfãºurãrii lucrãrilor - foto Gabriel Gherasim

Generalul-locotenent Dan Ghica-Radu pe timpul desfășurării lucrărilor - foto Gabriel Gherasim