Vizita ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, în unități din garnizoanele Constanța și Mangalia

Declaraþii de presã - foto Cristian Vlãsceanu

Declarații de presă - foto Cristian Vlăsceanu