Convocarea de pregãtire pentru apãrare a miniºtrilor ºi celorlalþi demnitari cu rang corespunzãtor acestora, secretarilor ºi subsecretarilor de stat, prefecþilor ºi subprefecþilor - foto Valentin CiobîrcãAspect din timpul convocãrii - foto Valentin CiobîrcãMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se celor prezenþi - foto Valentin Ciobîrcã
Convocarea de pregătire pentru apărare a miniștrilor și celorlalți demnitari cu rang corespunzător acestora, secretarilor și subsecretarilor de stat, prefecților și subprefecților - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1214 ori.
Aspect din timpul convocării - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 909 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se celor prezenți - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 810 ori.
Aspect din timpul convocãrii - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul convocării - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 798 ori.