Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în vizită la M.Ap.N. (NATO Secretary General visited the Ministry of National Defence)

Aspect din timpul vizitei secretarului general al Organizaþiei Tratatului Atlanticului de Nord - foto Valentin Ciobîrcã
(NATO Secretary General’s visit to the MoND)

Aspect din timpul vizitei secretarului general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord - foto Valentin Ciobîrcă
(NATO Secretary General’s visit to the MoND)