Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Vasile Costea, la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaþionale a Copilului - foto Petricã Mihalacheªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, la sãrbãtoarea organizatã la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Petricã Mihalache Spectacol susþinut de Ansamblul artistic de copii „Andantino” al Cercului Militar Naþional - foto Petricã Mihalache
Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, Vasile Costea, la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 511 ori.
Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, la sărbătoarea organizată la Palatul Cercului Militar Național - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 502 ori.
Spectacol susținut de Ansamblul artistic de copii „Andantino” al Cercului Militar Național - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 464 ori.
Aspect de la evenimentul organizat de Ministerul Apãrãrii Naþionale, în parteneriat cu Asociaþia de Caritate din Armata României „Camarazii” - foto Petricã Mihalache Aspect de la sãrbãtoarea organizatã la Palatul Cercului Militar Naþional cu prilejul Zilei Internaþionale a Copilului - foto Petricã Mihalache Ziua Copilului la Centrul 48 Comunicaþii ºi Informaticã Strategice - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect de la evenimentul organizat de Ministerul Apărării Naționale, în parteneriat cu Asociația de Caritate din Armata României „Camarazii” - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 489 ori.
Aspect de la sărbătoarea organizată la Palatul Cercului Militar Național cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 459 ori.
Ziua Copilului la Centrul 48 Comunicații și Informatică Strategice - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 508 ori.
Ziua Copilului la Centrul 48 Comunicaþii ºi Informaticã Strategice - foto Cãtãlin Ovreiu Militari ºi copii la Centrul 48 Comunicaþii ºi Informaticã Strategice  - foto Cãtãlin Ovreiu Copii în expoziþia de tehnicã - foto Catalin Ovreiu
Ziua Copilului la Centrul 48 Comunicații și Informatică Strategice - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 469 ori.
Militari și copii la Centrul 48 Comunicații și Informatică Strategice - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 508 ori.
Copii în expoziția de tehnică - foto Catalin Ovreiu
Vizualizat: 444 ori.
Copiii se familiarizeazã cu echipamentele de comunicaþii - Cãtãlin Ovreiu Ziua Copilului la Centrul 48 Comunicaþii ºi Informaticã Strategice  - foto Cãtãlin Ovreiu Copiii discutã în direct, prin VTC, cu pãrinþii aflaþi în teatrul de operaþii din Afganistan - foto Cãtãlin Ovreiu
Copiii se familiarizează cu echipamentele de comunicații - Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 426 ori.
Ziua Copilului la Centrul 48 Comunicații și Informatică Strategice - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 544 ori.
Copiii discută în direct, prin VTC, cu părinții aflați în teatrul de operații din Afganistan - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 528 ori.
ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu copiii - foto Cãtãlin OvreiuCopiii discutã în direct, prin VTC, cu pãrinþii aflaþi în teatrul de operaþii din Afganistan - foto Cãtãlin Ovreiu Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Vasile Costea, la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaþionale a Copilului în parcul Carol I - foto Valentin Ciobîrcã
Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu copiii - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 509 ori.
Copiii discută în direct, prin VTC, cu părinții aflați în teatrul de operații din Afganistan - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 489 ori.
Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, Vasile Costea, la evenimentul organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului în parcul Carol I - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 392 ori.