Sărbătoarea organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului

Copii  pictaþi  pe faþã de militari ai Forþelor Terestre - foto Valentin Ciobîrcã

Copii pictați pe față de militari ai Forțelor Terestre - foto Valentin Ciobîrcă