Sărbătoarea organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Copilului

ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, la sãrbãtoarea organizatã la Palatul Cercului Militar Naþional - foto Petricã Mihalache

Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, la sărbătoarea organizată la Palatul Cercului Militar Național - foto Petrică Mihalache