Întâlnirea secretarului de stat Vasile Costea cu delegația Ministerului Apărării din Republica Africa de Sud (Meeting of State Secretary Vasile Costea with a Delegation of the South-African Ministry of Defence)

Secretarul de stat Vasile Costea ºi medicul Sam Makhudu Gulube, secretar al apãrãrii ºi veteranilor militari - foto Cãtãlin Ovreiu (State Secretary Vasile Costea and MD Sam Makhudu Gulube, Defence Secretary for War Veterans)

Secretarul de stat Vasile Costea și medicul Sam Makhudu Gulube, secretar al apărării și veteranilor militari - foto Cătălin Ovreiu (State Secretary Vasile Costea and MD Sam Makhudu Gulube, Defence Secretary for War Veterans)