Întâlnirea secretarului de stat Vasile Costea cu delegația Ministerului Apărării din Republica Africa de Sud (Meeting of State Secretary Vasile Costea with a Delegation of the South-African Ministry of Defence)

Fotografie de grup - foto Cãtãlin Ovreiu (Group photo)

Fotografie de grup - foto Cătălin Ovreiu (Group photo)