Ministrul Duºa împreunã cu absolvenþii cursului - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Duºa together with the course graduates)Ministrul Duºa se adreseazã celor prezenþi - foto Valentin Ciobîrcã 
(Minister Duºa addressing the audience)Ministrul Duºa înmâneazã certificatele de absolvire - foto Valentin Ciobîrcã 
(Minister Duºa handing the graduation diplomas)
Ministrul Dușa împreună cu absolvenții cursului - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Dușa together with the course graduates)
Vizualizat: 1035 ori.
Ministrul Dușa se adresează celor prezenți - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Dușa addressing the audience)
Vizualizat: 859 ori.
Ministrul Dușa înmânează certificatele de absolvire - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Dușa handing the graduation diplomas)
Vizualizat: 767 ori.
Absolvenþii cursului Securitate ºi bunã guvernare - foto Valentin Ciobîrcã 
(Graduates of the “Security and Good Governance" course)
Absolvenții cursului Securitate și bună guvernare - foto Valentin Ciobîrcă
(Graduates of the “Security and Good Governance" course)
Vizualizat: 826 ori.