Ministrul Mircea Dușa, la ceremonia de încheiere a cursului "Securitate și bună guvernare" (Minister Mircea Dușa Participated in the Closing Ceremony of “Security and Good Governance" Course)

Ministrul Duºa se adreseazã celor prezenþi - foto Valentin Ciobîrcã 
(Minister Duºa addressing the audience)

Ministrul Dușa se adresează celor prezenți - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Dușa addressing the audience)