CEREMONII DEDICATE ZILEI EROILOR

Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial, Universitatea Naþionalã de Apãrare "Carol I" - foto Cãtãlin Ovreiu

Depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial, Universitatea Națională de Apărare "Carol I" - foto Cătălin Ovreiu