Ceremonia publică dedicată Zilei Drapelului Național (Ceremony Dedicated to the Day of the National Flag)

Drapelul este binecuvântat de un preot militar - foto Petricã Mihalache
(The Flag is blessed by a military priest)

Drapelul este binecuvântat de un preot militar - foto Petrică Mihalache
(The Flag is blessed by a military priest)