Ceremonia de reîntoarcere din Afganistan a militarilor Grupului de comandă românesc Zabul și Batalionului 1 Manevră "Golden Lions" (1st "Golden Lions" Maneuver Battalion and Command Team Zabul Returned to Cetatea Aradului)

Comandantul Grupului Românesc de Comandã Zabul, col. Grigore Pãºcuþã îi prezintã ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa detaºamentul la întoarcerea din misiune - foto Cãtãlin Ovreiu
(Command Team Zabul commander, Col. Grigore Pãºcuþã, presents the detachment to the defence minister)

Comandantul Grupului Românesc de Comandă Zabul, col. Grigore Pășcuță îi prezintă ministrului apărării naționale, Mircea Dușa detașamentul la întoarcerea din misiune - foto Cătălin Ovreiu
(Command Team Zabul commander, Col. Grigore Pășcuță, presents the detachment to the defence minister)