Ceremonia de reîntoarcere din Afganistan a militarilor Grupului de comandă românesc Zabul și Batalionului 1 Manevră "Golden Lions" (1st "Golden Lions" Maneuver Battalion and Command Team Zabul Returned to Cetatea Aradului)

Comandanþii de plutoane dau raportul dupã executarea apelului solemn - foto Cãtãlin Ovreiu
(Platoon commanders reporting at the end of the solemn appeal.)

Comandanții de plutoane dau raportul după executarea apelului solemn - foto Cătălin Ovreiu
(Platoon commanders reporting at the end of the solemn appeal.)