Ceremonia de reîntoarcere din Afganistan a militarilor Grupului de comandă românesc Zabul și Batalionului 1 Manevră "Golden Lions" (1st "Golden Lions" Maneuver Battalion and Command Team Zabul Returned to Cetatea Aradului)

Introducerea în formaþie a drapelului de luptã - foto Cãtãlin Ovreiu
(Combat flag enters formation )

Introducerea în formație a drapelului de luptă - foto Cătălin Ovreiu
(Combat flag enters formation )