Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa,  la sediul Batalionului de Operaþii Speciale "Bãneasa-Otopeni", din Buzãu, la ceremonia de plecare în Afganistan a detaºamentului de forþe pentru operaþii speciale - foto Dragoº Anghelache
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, at the ceremony for the deployment of the detachment for special operations to Afghanistan, held at the headquarters of the "Bãneasa-Otopeni" Special Operation Forces of Buzãu.)Aspect de la ceremonie - foto Dragoº Anghelache 
(Photo coverage of the ceremony.)Ministrul Mircea Duºa se adreseazã audienþei - foto Dragoº Anghelache
(Minister Mircea Duºa addressing the audience.)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la sediul Batalionului de Operații Speciale "Băneasa-Otopeni", din Buzău, la ceremonia de plecare în Afganistan a detașamentului de forțe pentru operații speciale - foto Dragoș Anghelache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, at the ceremony for the deployment of the detachment for special operations to Afghanistan, held at the headquarters of the "Băneasa-Otopeni" Special Operation Forces of Buzău.)
Vizualizat: 1433 ori.
Aspect de la ceremonie - foto Dragoș Anghelache
(Photo coverage of the ceremony.)
Vizualizat: 1512 ori.
Ministrul Mircea Dușa se adresează audienței - foto Dragoș Anghelache
(Minister Mircea Dușa addressing the audience.)
Vizualizat: 1417 ori.
Aspect de la ceremonie - foto Dragoº Anghelache
(Photo coverage of the ceremony.)Defilarea detaºamentului de militari - foto Dragoº Anghelache
(Troops of the detachment marching. )
Aspect de la ceremonie - foto Dragoș Anghelache
(Photo coverage of the ceremony.)
Vizualizat: 1595 ori.
Defilarea detașamentului de militari - foto Dragoș Anghelache
(Troops of the detachment marching. )
Vizualizat: 1547 ori.