Ceremonia de plecare în Afganistan a detașamentului de forțe pentru operații speciale (Detachment of Special Operations Forces Deploys to Afghanistan)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa,  la sediul Batalionului de Operaþii Speciale "Bãneasa-Otopeni", din Buzãu, la ceremonia de plecare în Afganistan a detaºamentului de forþe pentru operaþii speciale - foto Dragoº Anghelache
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, at the ceremony for the deployment of the detachment for special operations to Afghanistan, held at the headquarters of the "Bãneasa-Otopeni" Special Operation Forces of Buzãu.)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la sediul Batalionului de Operații Speciale "Băneasa-Otopeni", din Buzău, la ceremonia de plecare în Afganistan a detașamentului de forțe pentru operații speciale - foto Dragoș Anghelache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, at the ceremony for the deployment of the detachment for special operations to Afghanistan, held at the headquarters of the "Băneasa-Otopeni" Special Operation Forces of Buzău.)