Ceremonia de plecare în Afganistan a detașamentului de forțe pentru operații speciale (Detachment of Special Operations Forces Deploys to Afghanistan)

Aspect de la ceremonie - foto Dragoº Anghelache
(Photo coverage of the ceremony.)

Aspect de la ceremonie - foto Dragoș Anghelache
(Photo coverage of the ceremony.)