Ceremonia de plecare în Afganistan a detașamentului de forțe pentru operații speciale (Detachment of Special Operations Forces Deploys to Afghanistan)

Defilarea detaºamentului de militari - foto Dragoº Anghelache
(Troops of the detachment marching. )

Defilarea detașamentului de militari - foto Dragoș Anghelache
(Troops of the detachment marching. )