Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi locþiitorul ºefului Statului Major General al Armatei Populare Chineze de Eliberare, general-colonel Shusen Hou (Minister of National Defence, Mircea Duºa, and the deputy chief of General Staff of the Chinese People’s Liberation Army, Colonel General Shusen Hou) - foto valentin CiobîrcãAspect din timpul vizitei oficiale în România a unei delegaþii militare chineze (Chinese military delegation in an official visit to  Romania ) - foto valentin Ciobîrcã 
ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, ºi locþiitorul ºefului Statului Major General al Armatei Populare Chineze de Eliberare, general-colonel Shusen Hou (The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, and the deputy chief of General Staff of the Chinese People’s Liberation Army, Colonel General Shusen Hou ) - foto valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și locțiitorul șefului Statului Major General al Armatei Populare Chineze de Eliberare, general-colonel Shusen Hou (Minister of National Defence, Mircea Dușa, and the deputy chief of General Staff of the Chinese People’s Liberation Army, Colonel General Shusen Hou) - foto valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 564 ori.
Aspect din timpul vizitei oficiale în România a unei delegații militare chineze (Chinese military delegation in an official visit to Romania ) - foto valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 632 ori.
Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, și locțiitorul șefului Statului Major General al Armatei Populare Chineze de Eliberare, general-colonel Shusen Hou (The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, and the deputy chief of General Staff of the Chinese People’s Liberation Army, Colonel General Shusen Hou ) - foto valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 537 ori.
Aspect din timpul vizitei oficiale în România a unei delegaþii militare chineze (Chinese military delegation in an official visit to Romania ) - foto valentin Ciobîrcã 
Aspect din timpul vizitei oficiale în România a unei delegaþii militare chineze (Chinese military delegation in an official visit to Romania ) - foto valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul vizitei oficiale în România a unei delegații militare chineze (Chinese military delegation in an official visit to Romania ) - foto valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 607 ori.
Aspect din timpul vizitei oficiale în România a unei delegații militare chineze (Chinese military delegation in an official visit to Romania ) - foto valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 616 ori.