Vizita oficială în România a unei delegații militare chineze (Chinese military delegation pays an official visit to Romania )

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi locþiitorul ºefului Statului Major General al Armatei Populare Chineze de Eliberare, general-colonel Shusen Hou (Minister of National Defence, Mircea Duºa, and the deputy chief of General Staff of the Chinese People’s Liberation Army, Colonel General Shusen Hou) - foto valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și locțiitorul șefului Statului Major General al Armatei Populare Chineze de Eliberare, general-colonel Shusen Hou (Minister of National Defence, Mircea Dușa, and the deputy chief of General Staff of the Chinese People’s Liberation Army, Colonel General Shusen Hou) - foto valentin Ciobîrcă