Vizita oficială în România a unei delegații militare chineze (Chinese military delegation pays an official visit to Romania )

ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, ºi locþiitorul ºefului Statului Major General al Armatei Populare Chineze de Eliberare, general-colonel Shusen Hou (The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, and the deputy chief of General Staff of the Chinese People’s Liberation Army, Colonel General Shusen Hou ) - foto valentin Ciobîrcã

Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, și locțiitorul șefului Statului Major General al Armatei Populare Chineze de Eliberare, general-colonel Shusen Hou (The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, and the deputy chief of General Staff of the Chinese People’s Liberation Army, Colonel General Shusen Hou ) - foto valentin Ciobîrcă