Highlight for Album: Ziua Aviaþiei la Flotila 71 Aerianã Câmpia TurziiAspect de la Ziua Porþilor Deschise la Flotila 90 Transport Aerian Otopeni „Gheorghe Bãnciulescu” - foto Vali CiobîrcãPrim-ministrul României, Victor Ponta, ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, ºi ºeful Statului Major al Forþelor Aeriene, general-locotenent Fãnicã Cârnu, la Ziua Porþilor Deschise la Flotila 90 Transport Aerian - foto Vali Ciobîrcã
Album: Ziua Aviației la Flotila 71 Aeriană Câmpia Turzii
Actualizat: 07/22/13
Contine: 19 poze.
Vizualizat: 1998 ori.
Aspect de la Ziua Porților Deschise la Flotila 90 Transport Aerian Otopeni „Gheorghe Bănciulescu” - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 741 ori.
Prim-ministrul României, Victor Ponta, ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, și șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Fănică Cârnu, la Ziua Porților Deschise la Flotila 90 Transport Aerian - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 838 ori.
Aspect de la Ziua Porþilor Deschise la Flotila 90 Transport Aerian Otopeni „Gheorghe Bãnciulescu” - foto Vali CiobîrcãAspect de la Ziua Porþilor Deschise la Flotila 90 Transport Aerian Otopeni „Gheorghe Bãnciulescu” - foto Vali Ciobîrcã 
Aspect de la Ziua Porþilor Deschise la Flotila 90 Transport Aerian Otopeni „Gheorghe Bãnciulescu” - foto Vali Ciobîrcã
Aspect de la Ziua Porților Deschise la Flotila 90 Transport Aerian Otopeni „Gheorghe Bănciulescu” - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 766 ori.
Aspect de la Ziua Porților Deschise la Flotila 90 Transport Aerian Otopeni „Gheorghe Bănciulescu” - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 778 ori.
Aspect de la Ziua Porților Deschise la Flotila 90 Transport Aerian Otopeni „Gheorghe Bănciulescu” - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 735 ori.
Aspect de la Ziua Porþilor Deschise la Flotila 90 Transport Aerian Otopeni „Gheorghe Bãnciulescu” - foto Vali Ciobîrcã 
Aspect de la ceremonia militarã de la Monumentul Eroilor Aerului din Piaþa Aviatorilor - foto Vali CiobîrcãAspect de la ceremonia militarã de la Monumentul Eroilor Aerului din Piaþa Aviatorilor - foto Vali Ciobîrcã
Aspect de la Ziua Porților Deschise la Flotila 90 Transport Aerian Otopeni „Gheorghe Bănciulescu” - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 686 ori.
Aspect de la ceremonia militară de la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 727 ori.
Aspect de la ceremonia militară de la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 746 ori.
Aspect de la ceremonia militarã de la Monumentul Eroilor Aerului din Piaþa Aviatorilor - foto Vali CiobîrcãMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la ceremoniile militare dedicate sãrbãtorii Zilei Aviaþiei ºi a centenarului aeronauticii militare la Muzeul Naþional al Aviaþiei - foto Valentin CiobîrcãAspect din timpul ceremoniei de primire - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect de la ceremonia militară de la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor - foto Vali Ciobîrcă
Vizualizat: 791 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la ceremoniile militare dedicate sărbătorii Zilei Aviației și a centenarului aeronauticii militare la Muzeul Național al Aviației - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1086 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de primire - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 927 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale a înmânat generalului-locotenent Cârnu Fãnicã, Emblema de onoare a Armatei României conferitã Statului Major al Forþelor Aeriene - foto Valentin CiobîrcãMinistrul Duºa se adreseazã celor prezenþi - foto Valentin CiobîrcãAspect din timpul vizitei la Muzeul Naþional al Aviaþiei - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale a înmânat generalului-locotenent Cârnu Fănică, Emblema de onoare a Armatei României conferită Statului Major al Forțelor Aeriene - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 927 ori.
Ministrul Dușa se adresează celor prezenți - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 956 ori.
Aspect din timpul vizitei la Muzeul Național al Aviației - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 887 ori.