Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la ceremoniile militare dedicate sărbătorii Zilei Aviației și a centenarului aeronauticii militare la Muzeul Național al Aviației

Prim-ministrul României, Victor Ponta, ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, ºi ºeful Statului Major al Forþelor Aeriene, general-locotenent Fãnicã Cârnu, la Ziua Porþilor Deschise la Flotila 90 Transport Aerian - foto Vali Ciobîrcã

Prim-ministrul României, Victor Ponta, ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, și șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, general-locotenent Fănică Cârnu, la Ziua Porților Deschise la Flotila 90 Transport Aerian - foto Vali Ciobîrcă