Ziua Aviației la Flotila 71 Aeriană Câmpia Turzii

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, ºi ºeful SMFA, general-locotenent Cârnu Fãnicã, la Flotila 71 Aerianã - foto Valentin Ciobârcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, și șeful SMFA, general-locotenent Cârnu Fănică, la Flotila 71 Aeriană - foto Valentin Ciobârcă