Formaþie de aeronave sosite la sol dupã misiune - foto Valentin CiobârcãMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, îi felicitã pe piloþi pentru evoluþii - foto Valentin CiobârcãMinistrul apãrãrii naþionale îi felicitã pe piloþi pentru reuºita misiunii - foto Valentin Ciobârcã
Formație de aeronave sosite la sol după misiune - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 544 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, îi felicită pe piloți pentru evoluții - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 493 ori.
Ministrul apărării naționale îi felicită pe piloți pentru reușita misiunii - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 460 ori.
Public participant la programul dedicat Zilei Aviaþiei la Flotila 71 Aerianã - foto Valentin Ciobârcã
Public participant la programul dedicat Zilei Aviației la Flotila 71 Aeriană - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 511 ori.