Ceremonia de absolvire a Promoției "AUREL VLAICU - 100" la Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" de la Sibiu

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, oferã un stilet gravat ºefului de promoþie de la Academia Forþelor Terestre - foto Cosmin Roman

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, oferă un stilet gravat șefului de promoție de la Academia Forțelor Terestre - foto Cosmin Roman