Ceremonie de absolvire la Academia Tehnică Militară

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, îi felicitã pe ºefii de promoþie - foto Petricã Mihalache

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, îi felicită pe șefii de promoție - foto Petrică Mihalache