Ceremonie de absolvire la Academia Tehnică Militară

ªeful Statului Major General adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache

Șeful Statului Major General adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache