Ceremonia de acordare a primului grad de maistru militar și subofițer și numirea în funcții a absolvenților promoției „AUREL VLAICU 100” de la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „BASARAB I”

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, îi felicitã pe ºefii de promoþie ai ªcolii Militare de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre "Basarab I" - foto SMFT

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, îi felicită pe șefii de promoție ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre "Basarab I" - foto SMFT