Ceremonia de acordare a primului grad de maistru militar și subofițer și numirea în funcții a absolvenților promoției „AUREL VLAICU 100” de la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „BASARAB I”

ªeful Statului Major General, general locotenent ªtefan Dãnilã, îi felicitã pe ºefii de promoþie ai ªcolii Militare de Maiºtri Militari ºi Subofiþeri a Forþelor Terestre "Basarab I" - foto SMFT

Șeful Statului Major General, general locotenent Ștefan Dănilă, îi felicită pe șefii de promoție ai Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre "Basarab I" - foto SMFT