Ceremonia de acordare a primului grad de maistru militar și subofițer și numirea în funcții a absolvenților promoției „AUREL VLAICU 100” de la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „BASARAB I”

Oficialitãþile prezente în Piaþa Vasile Milea din Piteºti - foto SMFT

Oficialitățile prezente în Piața Vasile Milea din Pitești - foto SMFT