Ceremonia de avansare și absolvire a Promoției "AUREL VLAICU - 100" de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" din Brașov (Promotion and Graduation Ceremony for Class "AUREL VLAICU - 100" of "Henri Coandă" Air Force Academy of Brașov)

Ministrul apãrãrii naþionale o felicitã pe ºefa de promoþie  (Minister of National Defence congratulating the highest ranking graduate.) - foto Eugen Mihai

Ministrul apărării naționale o felicită pe șefa de promoție (Minister of National Defence congratulating the highest ranking graduate.) - foto Eugen Mihai